Bylinné terapie 

Posun k sobě na cestě životem, tak abychom směřovali k tomu, co chceme opravdu žít.


Způsobů zpracování bylin na medicíny je opravdu mnoho a každá pracuje jinak v těle a hodí se i pro jiného člověka. Na to opravdu není jeden návod.
Ano, můžeme si přečíst knihy a jít po chemickém složení rostliny a dle toho s ní pracovat. Tam však budeme primárně směřovat k potlačení symptomů - což není nutně špatně :)

Ale v dlouhodobějším horizontu času, je lepší směřovat ke změně. A tam potřebujeme jít od našeho nitra - co tam je v nerovnováze a co tam mohu změnit, posunout, obejmout, opustit.... A k tomu poté přijde bylina či rostlina, která mi na té cestě pomůže a podpoří mě. Mě při práci přichází i způsob zpracování a jak ji užít k léčení.

Je dobré vybrat si průvodce na tuhle cestu, protože druhý Vám vždy může pomoci vidět, co Vy nevidíte. Neb v tom jste sami tak dlouho, že Vám to přijde, jako Vaše součást a pravda. Tímto veliké díky mojí průvodkyni, učitelce a přítelkyni Rút a celému našemu kruhu, ve kterém se podporujeme a společně na tomto pracujeme.

Někdo má dar práce s kartami, jiný umí číst ve hvězdách, někdo cítí jemnosti energií... Já mám dar práce s rostlinami. Miluji je, cítím je, ctím je a učím se od nich. Vím mnoho a přesto téměř nic :)

 Znám způsoby zpracování i základní vlastnosti. Učím se jak pracují energeticky v těle a jak nám pomáhají na naší cestě k sobě. A jak tímto mohu pomoci dalším na téhle cestě. Sama vnímám, že to, že mě volání dovedlo k tomu, abych si prošla - stále procházím - hloubky sebe se vší bolestí i radostí, bylo tolik důležité a očišťující. 

A pokud mohu být podporou dalším na téhle cestě, tak s radostí říkám ano a klaním se hluboce s velkou pokorou.

Pokud cítíte, že to s Vámi rezonuje a rádi byste mě jako průvodkyni, tak mi napište...

Jak to funguje prakticky?

Společně rozkrýváme vnitřní vzorce a nastavení, která nejsou dobře viditelná. Učíme se více vnímat, co nám říkají naše emoce a naše tělo. Jde o terapii celostní - tedy proměna postupně probíhá i v těle - v našich buňkách a tím se poté mění celé naše pole. 

Společná práce je na 4-6 týdnů - jeden cyklus. Začínáme úvodním setkáním a poté se setkáme na uzavíracím setkání. Každý týden posdílíme. Během celého času jsem Vám podporou, když se cokoliv děje. 

Bylinnou medicínu Vám připravím na setkání nebo pošlu poté. Někdo má jednu medicínu na celý cyklus, pro někoho se v průběhu celé terapie mění. 

Bylinná terapie

  • spolupráce po dobu minimálně 4 týdnů - to je čas, který je potřeba k posunutí tématu, které otevřeme, v první vrstvě
  • úvodní a závěrečné setkání osobně (většinou 1,5 - 2h)
  • 3 setkání online (většinou 1h)
  • medicíny dle potřeby

Cena za cyklus 6000,- (možno platit po částech)

Při dlouhodobější spolupráci se ceny, forma sdílení a podpory liší. 

Chci přijít na Bylinnou terapii

Napišme si, řekneme si více a najdeme termín.